Stránky jsou ve výstavbě.

Omluvte prosím dočasné omezení mých webových stránek, v tuto chvíli pro Vás připravujeme novou prezentaci, doufáme, že se Vám bude líbit a najdete zde všechny potřebné informace, děkujeme. 

INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE

SKUPINOVÁ TERAPIE

KRIZOVÁ INTERVENCE

"PŘED TÍM, NEŽ SI DIAGNOSTIKUJETE DEPRESI A NÍZKÉ SEBĚVĚDOMÍ, UJISTĚTE SE PROSÍM, ŽE NEJSTE OBKLOPENÍ BLBCI."
SIGMUND FREUD 

Co nabízím

- Prostor věnovat se sami sobě v bezpečném a důvěrném prostředí,
- naslouchání s respektem a nehodnotící přístup,
- podporu v uvědomování si vlastních pocitů a potřeb,
- porozumění problému v kontextu vašeho života,
- objevování a využívání vnitřních zdrojů,
- aktivizaci vašich sil k řešení problému a k cestě ke změně.
- odborné psychologické poradenství
- individuální terapie
- terapie dětí (od 12 let)
- krizová intervence
- psychodiagnostika.image

image

Moje cesta

Během svého života jsem se pravidelně setkávala s adolescenty umístěnými do zařízení pro výkon ústavní výchovy, což mě ovlivnilo i dále, při výběru studia psychologie. Studium jednooborové psychologie jsem dokončila v roce 2014 na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem následně pokračovala i v doktorském studiu v oblasti pedagogické psychologie. Studium jsem ukončila v roce 2018 získáním titulu Ph.D. Své první zkušenosti jsem uplatnila v Institutu psychologických služeb a v poradně katedry psychologie. Pokračovala jsem dále do oblasti náhradní rodinné péče. Po celou dobu jsem se aktivně věnovala také organizaci odborných kurzů a konferencí.
Aktuálně získávám odborné zkušenosti v rámci psychologické ambulance, kde působím jako psycholog ve zdravotnictví a jsem zařazena do specializačního vzdělávání pro získání odborné způsobilosti pro obor klinická psychologie. V praxi se věnuji terapeutické a diagnostické práci převážně s dospělými, věnuji se ale také dětem a dospívajícím starším 12 let. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik v Logoterapii a existenciální analýze.
Své vzdělání si neustále průběžně rozšiřuji v kurzech věnujících se poradenství, psychoterapii a psychodiagnostice.
V soukromé praxi se věnuji krizové intervenci, psychologickému poradenství a terapii dospělých. Své služby nabízím také dětem starším 12ti let a dospívajícím.

PROČ ZROVNA JÁ?

Věřím, že terapie není jen léčebnou metodou, ale může být také významným podpůrným prostředkem v osobnostním či profesním růstu. Ze zkušenosti vím, že může pomoci člověku porozumět sobě samému, jeho vztahům a světu kolem něj. Jsem přesvědčena, že terapie přispívá k tomu, aby byl život člověka skutečně v jeho rukou a aby dosáhl v životě spokojenosti.

Pokud právě zvažujete vstoupit do terapie, budu ráda průvodkyní na vaší cestě. 

Psychologie mě baví!

Odborné psychologické poradenství

Jde o pomoc osobám, které se nacházejí v tíživé situaci a chtějí ji konzultovat s odborníkem. Poskytuji pomoc v rozličných krizových životních situacích, jako je například rozvod, nevěra, obtíže v komunikaci (jak v partnerských, tak v pracovních vztazích), ztráta motivace či zvýšený stres. Pracuji například pomocí tréninku komunikace, nácviku zvládání konfliktů anebo asertivního jednání za pomoci vlastního potenciálu klienta. Poradenství je možné realizovat individuálně ale i pro páry či celé rodiny.

Terapie pro dospělé

Zaměřuji se na širší spektrum obtíží např. úzkostného, depresivního, psychosomatického charakteru i na práci při zpracování psychického traumatu. Můžete se na mě obrátit při potížích v mezilidských vztazích a komunikaci, v náročných životních situacích, i při potřebě hlubšího sebepoznání a dalšího osobnostního růstu.

Terapie pro děti

Jde o pomoc v nalézání možností řešení psychických obtíží dítěte, a to jak vývojových, emočních, tak vztahových. Poskytuji krátkodobou podporu rodičům v otázkách výchovy a vývoje i dlouhodobější terapii v případě závažnějších či déletrvajících obtíží spojených s osobností dítěte. Nabízím práci s tématy týkajícími se řešení výchovných otázek, psychosomatických obtíží (bolesti hlavy, bříška), potíží ve škole, vrstevnických a rodinných vztahů, problematiky dospívání a adolescentní krize.
Pro přiblížení se vnitřnímu světu dítěte, jeho lepší pochopení a navození změn v něm využíváme v terapii hry, imaginace a další kreativní techniky blízké dětem.

Krizová intervence

Nabízím krizovou intervenci a doprovázení v náročných životních situacích (ztráta blízké osoby, rozpad rodiny, závažná nemoc či nečekané životní změny). Cílem krizové intervence je stabilizace psychického stavu alespoň na úroveň před započetím krizového stavu, v lepším případě také pracovat s klientem na jeho blízké budoucnosti a možnostech řešení aktuálního problému. Počet setkání je individuální a je plně podřízen aktuálním potřebám klienta, zpravidla se však jedná o jedno až pět setkání.

Objednávání a ceník

Návštěvu je nutné předem objednat. Objednávejte se prosím telefonicky nebo emailem.

Mgr. Lucie Vavrysová, Ph.D.
telefon: 704 155 297
email: Psychologvavrysova@gmail.com


V době konzultaci mám zvuk telefonu ztišen. K zastižení na telefonu jsem nejpravděpodobněji vždy 5 minut před celou hodinou. Pokud se tedy nedovoláte přímo, budu vás zpětně kontaktovat.

Psychologické služby jsou poskytovány za přímou úhradu, nejsem vázána smlouvou se zdravotní pojišťovnou.
 Výhodou je anonymita a diskrétnost. Vaše údaje nejsou součástí zdravotnické dokumentace a nemá k nim přístup žádná další osoba.
 Nabízím flexibilní objednací doby. Při objednání termínu se snažím maximálně vyjít vstříc vašim časovým potřebám a možnostem.


Krizová intervence: 700,- Kč(50 minut)
Psychologické poradenství: 700,- Kč (50 minut)
Individuální terapie – dospělí: 700,- Kč  (50 minut)
Individuální terapie – děti: 700,- Kč (50 minut)
Rodinná terapie: 800,- Kč (60 minut)